HỎI ĐÁP

HỎI ĐÁP VỀ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ

1. Những đối tượng NNT nào được tham gia Nộp thuế điện tử?

Trả lời: NNT đảm bảo đầy đủ những điều kiện sau:

 • Là tổ chức, doanh nghiệp được cấp mã số thuế/mã số doanh nghiệp và đang hoạt động.

 • Có chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp và đang còn hiệu lực.

 • Có kết nối Internet và địa chỉ thư điện tử liên lạc ổn định với Cơ quan thuế.

 • Đang thực hiện khai thuế điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế.

 • Có tài khoản tại một trong những Ngân hàng thương mại triển khai NTDT với TCT.

2. NNT đang thực hiện kê khai thuế qua mạng tại các nhà TVAN có tham gia NTDT được không?

Trả lời: NNT thực hiện khai thuế qua mạng tại các nhà TVAN  hoàn toàn có thể  tham gia NTDT tại Cổng thông tin TCT với các bước thực hiện như sạu:

Truy cập website https://nopthue.gdt.gov.vn/epay_nnt/home.jsp

nộp thuế điện tử qua TVAN - chukysocongty.com

 • Chọn “Đăng ký”

nộp thuế điện tử qua TVAN bước 2 - chukysocongty.com

 • NNT thực hiện điền thông tin MST, bấm “Tiếp Tục” và thực hiện đăng ký

3. Chữ ký số được sử dụng trong Nộp thuế điện tử cho thể là chữ ký số được sử dụng Khai thuế qua mạng hay không?

Trả lời: Hoàn toàn sử dụng Chữ ký số trong NTDT và Chữ ký số sử dụng trong KTQM  giống nhau, tuy nhiên vẫn có thể sử dụng hai chữ ký số khác nhau cho hai ứng dụng này, việc lựa chọn tùy thuộc vào sự lựa chọn của doanh nghiệp.

4. NNT được đăng ký sử dụng Nộp thuế điện tử tối đa với bao nhiêu Ngân hàng?

Trả lời: NNT có thể đăng  ký sử dụng NTDT với tất cả các  ngân hàng đã kết nối với hệ thống của Tổng cục Thuế.

5. NNT có thể đăng ký sử dụng Nộp thuế điện tử để kết nối với Ngân hàng thương mại tại các cổng thông tin nào?

Trả lời: Hiện nay, NNT có thể đăng ký Nộp thuế điện tử tại 04 cổng thông tin

6. NNT đăng ký Nộp thuế điện tử với thông tin sai thực tế của NNT thì phải làm như thế nào?

Trả lời: Có 2 trường hợp đăng ký sai thông tin như sau:

– Nếu NNT đăng ký nhầm Ngân hàng: đề nghị NTT đến chi nhánh Ngân hàng gần nhất và gửi CV đề nghị Hủy để Chi nhánh ngân hàng có căn cứ từ chối đăng ký của NNT.

– Nếu NNT đã gửi bản đăng ký tại Chi nhánh ngân hàng nhưng bị sai thông tin (email, số điện thoại)  và muốn  hủy đăng ký để thực hiện đăng ký lại: đề nghị NNT liên hệ trực tiếp với Chi nhánh ngân hàng gần nhất để Chi nhánh hỗ trợ hủy đăng ký.

7. Thông tin trường “Số tài khoản” trong phần Đăng ký Nộp thuế điện tử khai báo như thế nào?

Trả lời: Số tài khoản chính là số tài khoản của NNT tại Ngân hàng thương mại nơi NNT muốn đăng ký thực hiện nộp thuế.

Lưu ý: Thông tin Số tài khoản ngân hàng là trường không bắt buộc và chỉ có tính chất để Ngân hàng tham khảo để tiện cho việc chuyển thông tin cho các Chi nhánh tương ứng của Ngân hàng phê duyệt. Do đó, NNT có thể điền hoặc không điền thông tin này trên bản đăng ký dịch vụ với cơ quan Thuế để gửi Ngân hàng. Trường hợp NNT muốn điền thông tin này, đồng thời sử dụng nhiều số tài khoản thì có thể nhập đầy đủ thông tin các số tài khoản cách nhau bằng dấu chấm phẩy(;), không cho phép dùng ký tự đặc biệt.

khai báo số tài khoản ngân hàng - chukysocongty

8. Khi thực hiện đăng ký thì NNT nhận được thông báo Lỗi “ Chữ ký NNT không hợp lệ” thì NNT phải làm như thế nào?

Trả lời:  Khi nhận được thông báo của TCT về lỗi “Chữ ký NNT không hợp lệ” có 2 trường hợp như sau:

Trường hợp 1:  NNT đã thực hiện đăng ký với một NHTM khi thực hiện đăng ký tiếp với NHTM thứ 2 thì nhận được thông báo lỗi:

Nguyên nhân: NNT khi đăng ký NTDT với NHTM đầu tiên hệ thống đã lưu thông tin chữ ký số, khi NNT đăng ký với NHTM thứ 2 với chữ ký số khác.

Khắc phục:

– Nếu NNT có mở tài khoản tại NHTM đầu tiên thì liên hệ với NHTM để yêu cầu NH từ chối đăng ký để NNT đăng ký lại với thông tin.

– Nếu NNT không mở tài khoản tại NHTM đầu tiên  thì liên hệ với Nhóm NTDT để hủy giao dịch đăng ký.

Trường hợp 2:  NNT thực hiện đăng ký với NHTM đầu tiên.

Nguyên nhân: Thông tin CKS hệ thống lấy tự động bên ứng dụng Khai thuế qua mạng khác với thông tin CKS mà NNT thực hiện ký điện tử.

Khắc phục: NNT thực hiện cập nhật thông tin chữ ký số để ứng dụng NTDT lấy lại thông tin chữ ký số trước khi gửi đăng ký.

9. Khi NNT thực hiện “ Ký điện tử” tại các chức năng Đăng ký Nộp thuế điện tử, Lập GNT, Thay đổi thông tin thì màn hình không hiện thị cho phép nhập mã pin chữ ký số phải làm như thế nào?

Trả lời: Nguyên nhân không “Ký điện tử” do môi trường Java trên máy không hoạt động

Bước 1: Kiểm tra xem máy tính đã cài java chưa?

 • Nếu chưa cài java thực hiện download Java tại đường link

https://www.customs.gov.vn/UserControls/Downloads/jre-7u3-windows-i586.rar

+ Thực hiện download java 7u79 phiên bản x86 offline và cài đặt từ link trên.

+ Sau khi cài java xong thực hiện các bước 2 bên dưới.

 • Nếu máy tính đã cài java kiểm tra java đang cài phiên bản bao nhiêu? Nếu phiên bản java thấp hơn java 7u79, đề nghị NNT thực hiện gỡ bỏ java cũ và thực hiện cài java java 7u79 phiên bản x86 offline.

Bước 2: Cấu hình cài đặt Java

 • Vào Control Panel Hiển thị như hình

 • Chọn Security và cài đặt như hình:

 • Chọn nút Apply
 • Chọn General và chọn nút View như hình:

 • Hiển thị màn hình:

 • Chọn tất cả các dòng trong bảng và chọn button xóa ‘X’

Thực hiện tương tự bước 4 cho các item trong combobox ‘Show’.

Bước 3: Lưu ý khi ký điện tử

 • Trên GNT khi chọn nút ‘Ký và Nộp’ như hiển thị màn hình

Thực hiện chọn checkbox và chọn button Run:

 • Hệ thống hiển thị cảnh báo thì chọn ‘Allow’ như hình:

 • Hệ thống sẽ hiển thị màn hình yêu cầu nhập mã PIN Chữ ký số.

10. NNT sử dụng máy trạm đã cài đặt phần mềm Java 7u79 tuy nhiên không thực hiện ký điện tử giao dịch NTĐT trên ứng dụng NTĐT thì cần thao tác như thế nào?

Trả lời: Lỗi thường xảy ra đối với máy tính sử dụng Win 10 và trình duyệt Internet Explorer 11 trở lên, do Internet Explorer 11 đã nâng mức độ bảo mật đối với các trang web sử dụng SSL (HTTPS).

Để có thể tự động truy cập vào các file APPLET (File dùng để ký số), thì trước khi đăng nhập vào hệ thống NNT thực hiện Trusted sites như các bước hướng dẫn sau:

– Bước 1: vào Tools chọn Internet options

– Bước 2: Chọn Tab Security > Trusted sites > Sites

– Bước 3: Add địa chỉ trang web vào Trusted Sites

– Bước 4: Kết quả Trusted Sites

– Bước 5: Tắt trình trình duyệt và vào lại trang web để load lại thông tin đã Trusted Sites.

11. NNT thực hiện đăng ký Nộp thuế điện tử và nhận được email của Tổng cục Thuế thông báo không chấp nhận đăng ký với lý do “Chữ ký NNT không hợp lệ” phải làm như thế nào?

Trả lời: Nguyên nhân dẫn đến lỗi “Chữ ký NNT không hợp lệ” bao gồm những yếu tố sau:

 • Môi trường Java trên máy tính của NNT à NNT thực hiện kiểm tra lại như các bước mô tả ở Câu 8
 • Thông tin Serial Chữ ký số trong mục Đăng ký NTDT có trùng khớp với số serial chữ ký số trong thiết bị CKS của NNT hay không? à NNT tiến hành so sánh hai thông tin trên (hướng dẫn chi tiết Câu 7)

Sau khi kiểm tra những nguyên nhân trên thì NNT vào lại Ứng dụng NTDT và thực hiện đăng ký lại.

12. Nếu NNT đã được Ngân hàng phê duyệt đăng ký NTDT nhưng phát hiện ra là đã đăng ký sai địa chỉ email hoặc không còn sử dụng email đăng ký phải làm như thế nào?

Trả lời: NNT có thể thực hiện 1 trong 2 cách như sau:

Cách 1:  Liên hệ trực tiếp với Cục thuế quản lý để được hỗ trợ trực tiếp.

Cán bộ thuế sẽ vào ứng dụng NTDT dành cho CBT để thực hiện những bước sau:

Bước1: CBT thực hiện tra cứu tài khoản NNT

Bước 2: Thực hiện Cập nhật, Đổi mật khẩu cho MST

Bước 3: Hệ thống hiển thị mật khẩu, CBT đọc trực tiếp cho NNT. Khi đã có mật khẩu thì NNT vào ứng dụng và thay đổi lại thông tin email chính xác.

Cách 2: NNT tự thực hiện lấy lại mật khẩu tại ứng dụng NTDT

Bước 1: Truy cập vào hệ thống Nộp thuế điện tử: Người nộp thuế truy cập vào hệ thống Nộp thuế điện tử bằng cách chọn Menu “Nộp thuế” trên hệ thống Khai thuế qua mạng hoặc truy cập trực tiếp theo đường link: http://nopthue.gdt.gov.vn .

Bước 2: Truy cập vào chức năng “Đăng nhập”.

Bước 3: Chọn chức năng “Lấy lại mật khẩu”.

Bước 4: Thực hiện nhập các thông tin Mã số thuế, mật khẩu mới, nhắc lại mật khẩu mới.

Bước 5: Cắm chứng thư số đã đăng ký dịch vụ Nộp thuế điện tử, sau đó nhập mã PIN của chứng thư số để xác nhận đổi mật khẩu đăng nhập hệ thống Nộp thuế điện tử

13. NNT quên mật khẩu đăng nhập vào Nộp thuế điện tử phải làm như thế nào?

Trả lời: NNT có thể thực hiện 1 trong 2 cách như  Câu 11.

14. Doanh nghiệp là chi nhánh có cần phải tham gia NTDT hay không?

Trả lời: Nếu Công ty mẹ đã nộp thay các Chi nhánh về các khoản thuế mà Chi nhánh phải nộp thì không bắt các Chi nhánh hoặc công ty con đăng ký NTĐT nữa .

Tuy nhiên cần phân biệt 2 tình huống như sau:

– Công ty mẹ nộp thuế  thay  cho công ty con hoặc chi nhánh một món nào đó thì CQT có thể tự tra cứu trên hệ thống, không cần yêu cầu DN in ra chứng minh. Nếu đơn vị nào yêu cầu thì Ngân hàng gửi danh sách cụ thể về Tổng cục để nhắc nhở Cục Thuế/Chi cục Thuế thực hiện đúng.

– Trong trường hợp nếu Chi nhánh hoặc Công ty con ngoài những khoản Công ty mẹ đã nộp thay mà còn các khoản khác phải tự nộp thì việc cơ quan Thuế đề nghị Chi nhánh hoặc Công ty con tham gia NTĐT .

15. Trong chức năng “Lập GNT” trường “Kỳ thuế” có định dạng như thế nào đối với các món thuế nộp cho Quý/Năm?

Trả lời:  Định dạng trường “Kỳ Thuế” là mm/yyyy và cho phép NNT có thể  nộp trước tiền thuế cho kỳ tương lai. Nếu NNT chọn kỳ thuế lớn hơn hoặc bằng kỳ hiện tại thì ứng dụng có cảnh báo để tránh cho NNT ghi nhầm thông tin không mong muốn.

Do đó đối với những món thuế nộp cho Quý hoặc Năm thì NNT thực hiện nhập một tháng bất kì trong Quý/ Năm  và giải trình chi tiết trong mục “Ghi Chú”

Ví dụ: Kỳ tính thuế Quý IV/2014 à Nhập Kỳ thuế 10/2014

16. Trong chức năng “Lập GNT” thông tin nơi phát sinh khoản thu phải lựa chọn như thế nào?

Trả lời: Thông tin nơi phát sinh khoản thu là nơi phát sinh món thuế. NNT có thể thực hiện phân bổ số tiền thuế bằng cách lựa chọn phân bổ đến Quận/Huyện  hoặc Phường/Xã

Ví dụ: NNT có trụ sở tại Quận Cầu Giấy – Hà Nội nhưng có một mảnh đất cho thuê tại Phường Nhân Chính- Quận Thanh Xuận – Hà Nội. NNT nộp thuế cho mảnh đất này thì sẽ lựa chọn như sau:

 • Trường “Quận/Huyện”: Thanh Xuân
 • Trường “Phường/Xã”: Nhân Chính

17. Trong một GNT được nộp bao nhiêu loại thuế?

Trả lời: Trong một GNT chỉ được phép nộp cho một Loại thuế.

Hiện nay, ứng dụng NTDT đang cho phép nộp các Loại thuế sau:

 • Thuế Nội Địa
 • Thuế Trước Bạ

19. NNT muốn thay đổi Số tài khoản để nộp thuế điện tử phải làm như thế nào?

Trả lời: NNT liên hệ trực tiếp với Ngân hàng nơi NNT mở tài khoản để thực hiện thay đổi số tài khoản nộp thuế điện tử. Sau đó Ngân hàng để truyền dữ liệu số tài khoản mới sang hệ thống NTDT.

20. NNT muốn nộp lệ phí trước bạ cho ô tô, xe máy thì sẽ thực hiện điền số khung, số máy ở đâu trong GNT?

Trả lời:  NNT thực hiện lập GNT như sau:

Bước 1: NNT vào chức năng Lập GNT, Chọn Loại thuế” Thuế trước bạ”

Bước 2:  Nộp Lệ phí trước bạ cho ô tô, xe máy thì NNT chọn Mã NDKT : 2802

Bước 3: Điền thông tin số khung, số máy vào phần Ghi chú. Ví dụ: Số khung:xxxx, Số may :yyyy.

21. Ngân hàng AGR có thực hiện nộp thuế trước bạ qua ứng dụng NTĐT không?

Trả lời: Hiện tại ngân hàng AGR chưa thực hiện thu thuế trước bạ qua ứng dụng nộp thuế điện tử do loại thuế trước bạ phải điền thông tin số khung, số máy.

22. Giấy nộp tiền báo lỗi “Xử lý chứng từ không thành công tại Ngân hàng” do Mã CQT không hợp lệ hoặc Không tìm thấy KBNN phải xử lý như thế nào?

Trả lời: Liên hệ trực tiếp với nhóm hỗ trợ TDT tại TCT theo số điện thoại 04.37689679 máy lẻ 2180, 2181, 2182, 2183 hoặc email nhomhttdt@gdt.gov.vn  để thông báo.

Nhóm HTTDT sau khi tiếp nhận yêu cầu sẽ thông báo với Ngân hàng phát sinh lỗi và báo lại cho NNT lập lại GNT khi Ngân hàng đã bổ sung các mã thiếu.

23. Giấy nộp tiền báo lỗi “Xử lý chứng từ không thành công tại Ngân hàng” do Tài khoản không đủ số dư NNT phải xử lý như thế nào?

Trả lời: NNT kiểm tra số dư tài khoản của DN có nằm trong những trường hợp sau:

 • Số dư tài khoản của NNT sau khi trừ đi món thuế không đủ hạn mức tối thiểu Ngân hàng quy định.

 • Số dư tài khoản của NNT không đủ để nộp thuế.

Do đó NNT phải thực hiện nạp thêm tiền vào tài khoản sau đó tiến hành lập lại GNT để nộp thuế. Nộp thuế thành công khi tài khoản của NNT đảm bảo đủ số dư quy định của Ngân hàng.

24. Giấy nộp tiền báo lỗi “Xử lý chứng từ không thành công tại Ngân hàng” Thông tin số tài khoản khách hàng không hợp lệ NNT phải xử lý như thế nào?

Trả lời: NNT kiểm tra số dư tài khoản của DN có nằm trong những trường hợp sau:

 • Số dư tài khoản của NNT sau khi trừ đi món thuế không đủ hạn mức tối thiểu Ngân hàng quy định.

 • Số dư tài khoản của NNT không đủ để nộp thuế.

Do đó NNT phải thực hiện nạp thêm tiền vào tài khoản sau đó tiến hành lập lại GNT để nộp thuế. Nộp thuế thành công khi tài khoản của NNT đảm bảo đủ số dư quy định của Ngân hàng.

25. Tại sao đã lập Giấy nộp tiền mà Ngân hàng chưa trích nợ tài khoản và không thấy thông báo GNT của Cơ quan Thuế trả về mail?

Trả lời: NNT kiểm tra GNT tại chức năng “Tra cứu” chọn “Tra cứu Giấy nộp tiền”. Tra cứu theo điều kiện ngày lập GNT và xem trạng thái của GNT đã lập, Trạng thái GNT thuộc 1 trong 3 trạng thái sau:

 • Đã lập GNT: NNT mới thực hiện lập GNT chưa “Ký và Nộp” để gửi đến Ngân hàng.

àNNT chọn “Chi tiết” và thực hiện “Ký và Nộp” để GNT được gửi sang Ngân hàng.

 • Đã trình ký: NNT mới thực hiện trình ký GNT chưa “Ký và Nộp” để gửi đến Ngân hàng.

NNT chọn “Chi tiết” và thực hiện “Ký và Nộp” để GNT được gửi sang Ngân hàng.

 • Đã gửi GNT: NNT đã thực hiện “Ký và Nộp” để gửi đến Ngân hàng, và Ngân hàng đang trong quá trình xử lý GNT, đề nghị NNT thực hiện tra cứu GNT vào thời điểm khác.

(GNT xử lý thành công tại Ngân hàng thì tài khoản của NNT sẽ được trích nợ và có thông báo GNT của Cơ quan Thuế).

 

27. Giấy nộp tiền thành công sẽ có bao nhiêu Chữ ký số? Đó là những Chữ ký số của đơn vị nào?

Trả lời: Tổng cục Thuế đã triển khai nộp thuế điện tử thông qua Cổng thông tin của TCT và các T-VAN

Giấy nộp tiền được gửi từ Cổng thông tin của TCT, GNT hạch toán thành công bên Ngân hàng sẽ hiển thị 03 Chữ ký số, bao gồm:

 • Chữ ký số của NNT
 • Chữ ký số của TCT
 • Chữ ký số của Ngân hàng
 • Giấy nộp tiền được gửi từ Cổng thông tin của T-VAN, GNT hạch toán thành công bên Ngân hàng sẽ hiển thị 04 Chữ ký số, bao gồm:

 • Chữ ký của NNT
 • Chữ ký số của TVAN
 • Chữ ký số của TCT
 • Chữ ký số của Ngân hàng

28. Có thể IN Giấy nộp tiền bằng những cách nào?

Trả lời: Có thể IN Giấy nộp tiền  bằng những cách thức sau:

 • Vào chức năng “Tra cứu” chọn “Tra cứu GNT”, tìm kiếm GNT theo tiêu chí mong muốn. Chọn “ Chi tiết” à Sử dụng chức năng IN GNT.
 • Vào chức năng “Tra cứu” chọn “Tra cứu GNT”, tìm kiếm GNT theo tiêu chí mong muốn. Chọn “ Tải về” à Sử dụng phần mềm iTaxViewer mới nhất đọc file XML GNT và thực hiện IN.
 • Thực hiện IN phục hồi GNT tại chi nhánh Ngân hàng nơi NNT thực hiện nộp thuế.

29. NNT sử dụng chức năng “Truy vấn số thuế” thì hiển thị cảnh báo “NNT chưa có thông tin sổ thuế” thì làm như thế nào?

Trả lời:  NNT chưa có thông tin sổ thuế do Cơ quan thuế chưa cấp sổ thuế cho NNT hoặc chưa gửi lên cho TCT để update sổ thuế vào hệ thống.

“Truy vấn sổ thuế” là chức năng hỗ trợ thêm cho NNT.  NNT hoàn toàn có thể lập GNT khi chưa có thông tin sổ thuế.

30. Ngày nộp thuế được cơ quan thuế chấp nhận là ngày nào?

Trả lời: Theo Thông tư 110, Ngày nộp thuế điện tử là ngày người nộp thuế hoặc người nộp thay thực hiện giao dịch trích tiền từ tài khoản của mình tại ngân hàng để nộp thuế và được ngân hàng phục vụ người nộp thuế hoặc ngân hàng phục vụ người nộp thay xác nhận giao dịch nộp thuế đã thành công.

31. Làm thế nào để đọc được Giấy nộp tiền điện tử lập lại ứng dụng NTT?

Trả lời: Sử dụng phần mềm iTaxViewer  mới nhất do TCT cung cấp để đọc file mẫu GNT XML (Tương tự như cách đọc các tờ khai XML).

32. Làm thế nào để đọc được thông báo của NTDT trên ứng dụng iTaxViewer?

Trả lời:  Hiện tại phần mềm iTaxViewer chỉ đọc được thông báo xác nhận Giấy nộp tiền, 1 số thông báo hiện chưa đọc được, nhóm NTDT đang tiếp tục phát triển ứng dụng.

33. Làm thế nào để nộp thuế môn bài năm 2016 trở về trước?

Trả lời: NNT làm theo các bước sau:

 • NNT chọn chức năng Lập giấy nộp tiền hoặc Lập giấy nộp tiền nộp thay trên menu ứng dụng. Chọn tra cứu danh mục tại textbox Nội dung kinh tế.
 • Chọn mã mục 1800- Thuế môn bài (Từ năm 2016 trở về trước)

34. Làm thế nào để nộp lệ phí môn bài năm 2017?

Trả lời: NNT làm theo các bước sau:

 • NNT chọn chức năng Lập giấy nộp tiền hoặc Lập giấy nộp tiền nộp thay trên menu ứng dụng. Chọn tra cứu danh mục tại textbox Nội dung kinh tế.
 • Chọn mã mục 2850 – Lệ phí SXKD (…, Lệ phí môn bài từ 2017) ứng dụng hiển thị các thông tin về NDKT đáp ứng nộp lệ phí môn bài năm 2017 theo Thông tư số 300/2016/TT-BTC.

35. NNT được phép thay đổi những thông tin nào trên ứng dụng NTDT?

Trả lời:  NNT được phép thay đổi những thông tin sau:

 • Điện thoại

 • Thư điện tử

 • Số serial chứng thư số

36. Làm thể nào để thay đổi thông tin liên hệ của NNT bên Ngân hàng đã đăng ký Nộp thuế điện tử?

Trả lời:  NNT có thể thay đổi thông tin  liên hệ của NNT bên ngân hàng như sau:

Bước 1: NNT  đăng nhập tài khoản Nộp thuế điện tử

Bước 2: Vào chức năng Tài khoản, chọn Thay đổi thông tin

Ứng dụng NTDT hiển thị thông tin liên hệ với NNT gồm có: điện thoại, thư điện tử, số serial chứng thư số.

Bước 3: NNT thực hiện thay đổi thông tin bằng cách

 • Điện thoại: Cập nhật số điện thoại mới
 • Thư điện tử: Cập nhật thư điện tử mới (nếu có)
 • Số serial chứng thư số: Sử dụng chức năng “ Nhập lại số serial nộp thuế”, hệ thống sẽ tự động lấy số serial mới (nếu có)

Bước 4: Bấm “Cập nhật” và thực hiện “Ký và Gửi” bản đăng ký thay đổi thông tin Nộp thuế điện tử qua Ngân hàng thương mại

37. Bản đăng ký Thay đổi thông tin Nộp thuế điển tử có được gửi đến Ngân hàng thương mại không? Và được gửi đến những ngân hàng nào?

Trả lời: Bản đăng ký Thay đổi thông tin NTDT có được gửi sang Ngân hàng và sẽ được gửi sang  tất cả các ngân hàng mà NNT đã đăng ký NTDT thành công.

38. Làm thể nào để Ngừng dịch vụ Nộp thuế điện tử?

Trả lời:

Trường hợp nộp thuế tiền sử dụng đất, NNT kê khai thêm thông tin về địa chỉ căn nhà, lô đất, thửa đất. Đồng thời phải chi tiết đến quận/huyện hoặc phường /xã (nơi phát sinh khoản thu). Vì vậy, khi lập GNT NNT phải ghi rõ địa chỉ lô đất thửa đất vào phần ghi chú trên GNT, tại thông tin nơi phát sinh khoản thu NNT chọn vào ô Quận/Huyện hoặc Phường /xã để chọn chi tiết thông tin địa chỉ của Cơ quan quản lý thu.

Trả lời: NNT không thể ngừng hẳn dịch vụ NTDT mà chỉ có thể Ngừng dịch vụ Nộp thuế điện tử  với từng ngân hàng thương mại đã đăng ký. Các bước để đăng ký Ngừng như sau:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản Nộp thuế điện tử

Bước 2: Vào chức năng Tài khoản, chọn Đăng ký Ngừng

 • Chọn Ngân hàng muốn ngừng dịch vụ NTDT
 • Chọn hoặc nhập Lý do ngừng dịch vụ

Bước 3: Bấm “Đăng ký ngừng” và thực hiện “Ký và Hoàn Thành” để ngừng dịch vụ NTDT với ngân hàng đã lựa chọn.

39. Khi đăng nhập vào tài khoản kê khai thuế qua mạng, NNT thực hiện kích vào menu “Nộp thuế” hệ thống hiển thị thông báo “Đợt ít phút do tài khoản của bạn đã ngừng sử dụng dich vụ ntdt”

Trả lời: NNT đã thực hiện đăng kí Ngừng trên ứng dụng Khai thuế qua mạng. NNT phải thực hiện đăng kí kê khai thuế qua mạng lại và sau đó mới tiến hành đăng kí NTDT.

40. Hoàn lại tiền do Mã số thuế và Tên doanh nghiệp nộp thuế không khớp, độ dài tên người nộp thuế dài quá 70 ký tự

Nguyên nhân:

– Trường hợp nộp thay tiền thuế: thông tin tên người chuyển khoản (người nộp thay) và mã số thuế của người nộp thuế không khớp đúng, do điện thanh toán liên ngân hàng citad chưa có 2 trường thông tin riêng biệt về người nộp thay và người nộp thuế nên chỉ có tên của Người nộp thay (chủ tài khoản) được truyền trong điện liên ngân.

– Trường hợp tên người nộp thuế quá dài: do điện thanh toán liên ngân hàng Citad đang hạn chế độ dài trường tên người nộp thuế không quá 70 ký tự. Vì vậy, ngân hàng phục vụ người nộp thuế khi chuyển điện liên ngân sang ngân hàng ủy nhiệm thu phải cắt bớt các ký tự của tên người nộp thuế hoặc viết tắt tên người nộp thuế đối với các trường hợp tên quá dài, ngân hàng ủy nhiệm thu kiểm tra thấy tên và mã số thuế không khớp với thông tin trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế sẽ hoàn trả.

Cách xử lý :

Theo công văn số 2022/TCT-KK ngày 24/5/2016 của TCT hướng dẫn: Nhằm tháo gỡ vướng mắc nêu trên trong thời gian Ngân hàng Nhà nước chưa nâng cấp ứng dụng điện Citad để có đủ thông tin tên người nộp thay và tên người nộp thuế, Tổng cục Thuế thông vào với các Ngân  hàng phục vụ Người nộp thuế, Ngân hàng ủy nhiệm thu: “Đối với trường hợp nộp thuế điện tử qua cổng thông tin điện tử của TCT, chương trình nộp thuế điện tử của TCT đã kiểm tra tính khớp đúng thông tin tên người nộp thuế với mã số thuế, vì vậy các ngân hàng không phải kiểm tra tính khớp đúng của các thông tin này khi thực hiện giao dịch nộp thuế”.

41. Hoàn lại tiền do sai thông tin mã chương

Theo CV 16339/BTC-TCT  ngày … thông tin mã chương không bắt buộc NNT phải điền . Nếu NHTM thấy sai mã chương thì NH phải tra soát hoặc phối hợp với NNT để xác định đúng mã chương không hoàn trả lại tiền cho DN.

42. Hoàn tiền liên quan đến Thiếu/ Sai DBHC

Trả lời: Báo với NNT lập lại GNT, tại thông tin nơi phát sinh khoản thu NNT chọn vào ô Quận/Huyện hoặc Phường /xã để chọn chi tiết thông tin địa chỉ của Cơ quan quản lý thu.

43. Hoàn tiền do thiếu mã CQQL Thu/ thiếu Tên CQTHU

Nguyên nhân: Do NNT khi lập GNT chọn sai mã cơ quan thu

Ví dụ: NNT nộp đến cơ quan quản lý thu: Cục thuế TP Hà Nội nhưng chọn đến KBNN : KBNN Ba Đình- Hà Nội.

 • Cách xử lý: NNT lập lại GNT theo các cách sau:
 • NNT lập lại GNT trong GNT chọn Cơ quan quản lý thu và KBNN được tương ứng với nhau.

Ví dụ: DN nộp đến cơ quan quản lý thu: Cục thuế TP hà Nội  phải chọn VP KBNN Hà Nội.

Trường hợp đặc biệt : các DN có mã chương 554, 154 do Cục Thuế  Hà Nội và Cục Thuế Bình Dương quản lý thì VP KBNN không thu 2 mã chương này, NNT phải nộp về KBNN Quận/Huyện nơi địa bàn DN đóng”. Vậy ở mục địa bàn hành chính, NNT chọn đến mục Quận Huyện hoặc Phường Xã nơi địa bàn DN đóng.

44. Hoàn tiền do sai/thiếu mã tiểu mục

Theo CV 16339/BTC-TCT  ngày10/11/2014  trách nhiệm của NHTM phối hợp thu, NHTM ủy nhiệm thu : Bổ sung thông tin về mã Chương, mã Tiểu mục trên chứng từ chuyển tiền gửi KBNN khi nhận được chứng từ do NHTM khác chuyển đến bị thiếu mã Chương, mã Tiểu mục

45. Hoàn tiền do NH xác định sai NHTM giữ tài khoản KBNN

Nguyên nhân: NH giữ TK NNT chuyển điện liên ngân sai NHTM giữ tài khoản KBNN hoặc VP-KBNN bị đóng cửa.

 

Ví dụ: VP KBNN Hưng Yên được mở tài khoản tại NHTM VCB Hưng Yên, nhưng NHTM phục vụ lại chuyển cho NHTM VTB Hưng Yên.

 • Cách xử lý: NH giữ TK NNT phải thực hiện lại lệnh liên ngân để chuyển đến đúng NHTM giữ tài khoản KBNN (NH tham khảo thêm thông tin tại CV01/KTNN-TT ngày 25/02/2016), không thực hiện hoàn trả cho DN.

46. Hoàn tiền do nội dung chuyển không theo cấu trúc điện liên ngân đã thống nhất giữa các NHTM

Nguyên nhân: NHTM phục vụ khi chuyển điện liên ngân sang NHTM giữ tài khoản KBNN nội dung không đúng theo cấu trúc điện liên ngân đã thống nhất giữa các NHTM.

47. Xử lý GNT không thành công tại NHTM do NH chưa xác định mã đi Citad

Trả lời: Báo với NHTM cập nhật mã citad, sau khi NHTM cập nhật thành công hướng dẫn với NNT lập lại GNT.

48. GNT nộp đến cơ quan quản lý thu CCT huyện Sốp Cộp , KBNN Sốp Cộp thì NH trả kết quả “Lỗi GD Không Thành Công Do Không Tìm Thấy Thông Tin KBNN”

Trả lời: KBNN huyện Sốp Cộp là trường hợp đặc biệt, cả nước chỉ có 1 trường hợp. Do Huyện Sốp Cộp chỉ có duy nhất Ngân hàng An Bình nên KBNN Sốp Cộp mở tài khoản tại NH An Bình.

Vì vậy để chuyển các khoản tiền đến KBNN Sốp Cộp (mã KBNN 2721) thì các NH giữ tài khoản của NNT phải chuyển đến NH An Bình, sau đó NH An Bình sẽ chuyển tiền đến KBNN Sốp Cộp.

49. NNT lập GNT để nộp thuế Thu nhập DN (tiểu mục 1051) bị hoàn trả với lý do KBNN không được phép thu TM 1051.

Trả lời:

Do NNT chọn sai tiểu mục: theo MỤC LỤC NGÂN SÁCH NĂM 2013 (Ban hành kèm theo thông báo số 167/TB-CT-KK&KTT ngày 09/01/2013)

Tiểu mục 1051:  Hạch toán phần thu nhập nộp ngân sách nhà nước từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện hạch toán tập trung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các Công ty Điện lực I,II,III, Công ty Điện lực thành phố Hà Nội, Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Điện lực Hải Phòng, Công ty Điện lực Đồng Nai; Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long; Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Tập đoàn Bảo Việt; Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Tiểu mục 1052: Thuế thu nhập DN của các đơn vị không hạch toán toàn ngành

50. NNT nộp thuế cho các khoản thu từ nhà, đất bị hoàn trả do sai mã địa bàn hành chính

Trả lời:

Trường hợp nộp thuế tiền sử dụng đất, NNT kê khai thêm thông tin về địa chỉ căn nhà, lô đất, thửa đất. Đồng thời phải chi tiết đến quận/huyện hoặc phường /xã (nơi phát sinh khoản thu). Vì vậy, khi lập GNT NNT phải ghi rõ địa chỉ lô đất thửa đất vào phần ghi chú trên GNT, tại thông tin nơi phát sinh khoản thu NNT chọn vào ô Quận/Huyện hoặc Phường /xã để chọn chi tiết thông tin địa chỉ của Cơ quan quản lý thu.