HỎI ĐÁP VỀ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ

1. Những đối tượng NNT nào được tham gia Nộp thuế điện tử?

Trả lời: NNT đảm bảo đầy đủ những điều kiện sau:

 • Là tổ chức, doanh nghiệp được cấp mã số thuế/mã số doanh nghiệp và đang hoạt động.
 • Có chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp và đang còn hiệu lực.
 • Có kết nối Internet và địa chỉ thư điện tử liên lạc ổn định với Cơ quan thuế.
 • Đang thực hiện khai thuế điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế.
 • Có tài khoản tại một trong những Ngân hàng thương mại triển khai NTDT với TCT.
2. NNT đang thực hiện kê khai thuế qua mạng tại các nhà TVAN có tham gia NTDT được không?

Trả lời: NNT thực hiện khai thuế qua mạng tại các nhà TVAN hoàn toàn có thể tham gia NTDT tại Cổng thông tin TCT với các bước thực hiện như sạu:

Truy cập website https://nopthue.gdt.gov.vn/epay_nnt/home.jsp

 

 • Chọn “Đăng ký”

 • NNT thực hiện điền thông tin MST, bấm “Tiếp Tục” và thực hiện đăng ký

 

3. Chữ ký số được sử dụng trong Nộp thuế điện tử cho thể là chữ ký số được sử dụng Khai thuế qua mạng hay không?

Trả lời: Hoàn toàn sử dụng Chữ ký số trong NTDT và Chữ ký số sử dụng trong KTQM giống nhau, tuy nhiên vẫn có thể sử dụng hai chữ ký số khác nhau cho hai ứng dụng này, việc lựa chọn tùy thuộc vào sự lựa chọn của doanh nghiệp.

4. NNT được đăng ký sử dụng Nộp thuế điện tử tối đa với bao nhiêu Ngân hàng?

Trả lời: NNT có thể đăng ký sử dụng NTDT với tất cả các ngân hàng đã kết nối với hệ thống của Tổng cục Thuế.

5. NNT có thể đăng ký sử dụng Nộp thuế điện tử để kết nối với Ngân hàng thương mại tại các cổng thông tin nào?

Trả lời: Hiện nay, NNT có thể đăng ký Nộp thuế điện tử tại 04 cổng thông tin

 • Cổng thông tin của Tổng cục Thuế (http://nopthue.gdt.gov.vn)
 • Cổng thông tin nộp thuế của đơn vị T-VAN Thái Sơn (http://www.etax.net.vn/)
 • Cổng thông tin nộp thuế của đơn vị T-VAN Tax24 (http://tax24.com.vn/)
 • Cổng thông tin nộp thuế của đơn vị T-VAN TaxOnline (http://www.ts24.com.vn)
 • Cổng thông tin nộp thuế của đơn vị T-VAN VDC (http://vnpt-tax.vn)
 • Cổng thông tin nộp thuế của đơn vị T-VAN BKAV (http://noptokhai.vn/)
6. NNT đăng ký Nộp thuế điện tử với thông tin sai thực tế của NNT thì phải làm như thế nào?

Trả lời: Có 2 trường hợp đăng ký sai thông tin như sau:

– Nếu NNT đăng ký nhầm Ngân hàng: đề nghị NTT đến chi nhánh Ngân hàng gần nhất và gửi CV đề nghị Hủy để Chi nhánh ngân hàng có căn cứ từ chối đăng ký của NNT.

– Nếu NNT đã gửi bản đăng ký tại Chi nhánh ngân hàng nhưng bị sai thông tin (email, số điện thoại) và muốn hủy đăng ký để thực hiện đăng ký lại: đề nghị NNT liên hệ trực tiếp với Chi nhánh ngân hàng gần nhất để Chi nhánh hỗ trợ hủy đăng ký.

7. Thông tin trường “Số tài khoản” trong phần Đăng ký Nộp thuế điện tử khai báo như thế nào?

Trả lời: Số tài khoản chính là số tài khoản của NNT tại Ngân hàng thương mại nơi NNT muốn đăng ký thực hiện nộp thuế.

Lưu ý: Thông tin Số tài khoản ngân hàng là trường không bắt buộc và chỉ có tính chất để Ngân hàng tham khảo để tiện cho việc chuyển thông tin cho các Chi nhánh tương ứng của Ngân hàng phê duyệt. Do đó, NNT có thể điền hoặc không điền thông tin này trên bản đăng ký dịch vụ với cơ quan Thuế để gửi Ngân hàng. Trường hợp NNT muốn điền thông tin này, đồng thời sử dụng nhiều số tài khoản thì có thể nhập đầy đủ thông tin các số tài khoản cách nhau bằng dấu chấm phẩy(;), không cho phép dùng ký tự đặc biệt.

8. Khi thực hiện đăng ký thì NNT nhận được thông báo Lỗi “ Chữ ký NNT không hợp lệ” thì NNT phải làm như thế nào?

Trả lời: Khi nhận được thông báo của TCT về lỗi “Chữ ký NNT không hợp lệ” có 2 trường hợp như sau:

Trường hợp 1: NNT đã thực hiện đăng ký với một NHTM khi thực hiện đăng ký tiếp với NHTM thứ 2 thì nhận được thông báo lỗi:

Nguyên nhân: NNT khi đăng ký NTDT với NHTM đầu tiên hệ thống đã lưu thông tin chữ ký số, khi NNT đăng ký với NHTM thứ 2 với chữ ký số khác.

Khắc phục:

– Nếu NNT có mở tài khoản tại NHTM đầu tiên thì liên hệ với NHTM để yêu cầu NH từ chối đăng ký để NNT đăng ký lại với thông tin.

– Nếu NNT không mở tài khoản tại NHTM đầu tiên thì liên hệ với Nhóm NTDT để hủy giao dịch đăng ký.

Trường hợp 2: NNT thực hiện đăng ký với NHTM đầu tiên.

Nguyên nhân: Thông tin CKS hệ thống lấy tự động bên ứng dụng Khai thuế qua mạng khác với thông tin CKS mà NNT thực hiện ký điện tử.

Khắc phục: NNT thực hiện cập nhật thông tin chữ ký số để ứng dụng NTDT lấy lại thông tin chữ ký số trước khi gửi đăng ký.

9. Khi NNT thực hiện “ Ký điện tử” tại các chức năng Đăng ký Nộp thuế điện tử, Lập GNT, Thay đổi thông tin thì màn hình không hiện thị cho phép nhập mã pin chữ ký số phải làm như thế nào?

Trả lời: Nguyên nhân không “Ký điện tử” do môi trường Java trên máy không hoạt động

Bước 1: Kiểm tra xem máy tính đã cài java chưa?

Nếu chưa cài java thực hiện download Java tại đường link
https://www.customs.gov.vn/UserControls/Downloads/jre-7u3-windows-i586.rar

+ Thực hiện download java 7u79 phiên bản x86 offline và cài đặt từ link trên.

+ Sau khi cài java xong thực hiện các bước 2 bên dưới.

Nếu máy tính đã cài java kiểm tra java đang cài phiên bản bao nhiêu? Nếu phiên bản java thấp hơn java 7u79, đề nghị NNT thực hiện gỡ bỏ java cũ và thực hiện cài java java 7u79 phiên bản x86 offline.
Bước 2: Cấu hình cài đặt Java

Vào Control Panel Hiển thị như hình

Chọn Security và cài đặt như hình:

Chọn nút Apply
Chọn General và chọn nút View như hình:

Hiển thị màn hình:
Chọn tất cả các dòng trong bảng và chọn button xóa ‘X’

Thực hiện tương tự bước 4 cho các item trong combobox ‘Show’.

Bước 3: Lưu ý khi ký điện tử

Trên GNT khi chọn nút ‘Ký và Nộp’ như hiển thị màn hình

Thực hiện chọn checkbox và chọn button Run:

Hệ thống hiển thị cảnh báo thì chọn ‘Allow’ như hình:

Hệ thống sẽ hiển thị màn hình yêu cầu nhập mã PIN Chữ ký số.

10. NNT sử dụng máy trạm đã cài đặt phần mềm Java 7u79 tuy nhiên không thực hiện ký điện tử giao dịch NTĐT trên ứng dụng NTĐT thì cần thao tác như thế nào?

Trả lời: Lỗi thường xảy ra đối với máy tính sử dụng Win 10 và trình duyệt Internet Explorer 11 trở lên, do Internet Explorer 11 đã nâng mức độ bảo mật đối với các trang web sử dụng SSL (HTTPS).

Để có thể tự động truy cập vào các file APPLET (File dùng để ký số), thì trước khi đăng nhập vào hệ thống NNT thực hiện Trusted sites như các bước hướng dẫn sau:

– Bước 1: vào Tools chọn Internet options

– Bước 2: Chọn Tab Security –> Trusted sites –> Sites

– Bước 3: Add địa chỉ trang web vào Trusted Sites

– Bước 4: Kết quả Trusted Sites

– Bước 5: Tắt trình trình duyệt và vào lại trang web để load lại thông tin đã Trusted Sites.

11. NNT thực hiện đăng ký Nộp thuế điện tử và nhận được email của Tổng cục Thuế thông báo không chấp nhận đăng ký với lý do “Chữ ký NNT không hợp lệ” phải làm như thế nào?

Trả lời: Nguyên nhân dẫn đến lỗi “Chữ ký NNT không hợp lệ” bao gồm những yếu tố sau:

Môi trường Java trên máy tính của NNT à NNT thực hiện kiểm tra lại như các bước mô tả ở Câu 8
Thông tin Serial Chữ ký số trong mục Đăng ký NTDT có trùng khớp với số serial chữ ký số trong thiết bị CKS của NNT hay không? à NNT tiến hành so sánh hai thông tin trên (hướng dẫn chi tiết Câu 7)

Sau khi kiểm tra những nguyên nhân trên thì NNT vào lại Ứng dụng NTDT và thực hiện đăng ký lại.

12. Nếu NNT đã được Ngân hàng phê duyệt đăng ký NTDT nhưng phát hiện ra là đã đăng ký sai địa chỉ email hoặc không còn sử dụng email đăng ký phải làm như thế nào?

Trả lời: NNT có thể thực hiện 1 trong 2 cách như sau:

Cách 1: Liên hệ trực tiếp với Cục thuế quản lý để được hỗ trợ trực tiếp.

Cán bộ thuế sẽ vào ứng dụng NTDT dành cho CBT để thực hiện những bước sau:

Bước1: CBT thực hiện tra cứu tài khoản NNT

Bước 2: Thực hiện Cập nhật, Đổi mật khẩu cho MST

Bước 3: Hệ thống hiển thị mật khẩu, CBT đọc trực tiếp cho NNT. Khi đã có mật khẩu thì NNT vào ứng dụng và thay đổi lại thông tin email chính xác.

Cách 2: NNT tự thực hiện lấy lại mật khẩu tại ứng dụng NTDT

Bước 1: Truy cập vào hệ thống Nộp thuế điện tử: Người nộp thuế truy cập vào hệ thống Nộp thuế điện tử bằng cách chọn Menu “Nộp thuế” trên hệ thống Khai thuế qua mạng hoặc truy cập trực tiếp theo đường link: http://nopthue.gdt.gov.vn .

Bước 2: Truy cập vào chức năng “Đăng nhập”.

Bước 3: Chọn chức năng “Lấy lại mật khẩu”.

 

Bước 4: Thực hiện nhập các thông tin Mã số thuế, mật khẩu mới, nhắc lại mật khẩu mới.

Bước 5: Cắm chứng thư số đã đăng ký dịch vụ Nộp thuế điện tử, sau đó nhập mã PIN của chứng thư số để xác nhận đổi mật khẩu đăng nhập hệ thống Nộp thuế điện tử

13. NNT quên mật khẩu đăng nhập vào Nộp thuế điện tử phải làm như thế nào?

Trả lời: NNT có thể thực hiện 1 trong 2 cách như Câu 11.

14. Doanh nghiệp là chi nhánh có cần phải tham gia NTDT hay không?

Trả lời: Nếu Công ty mẹ đã nộp thay các Chi nhánh về các khoản thuế mà Chi nhánh phải nộp thì không bắt các Chi nhánh hoặc công ty con đăng ký NTĐT nữa .

Tuy nhiên cần phân biệt 2 tình huống như sau:

– Công ty mẹ nộp thuế thay cho công ty con hoặc chi nhánh một món nào đó thì CQT có thể tự tra cứu trên hệ thống, không cần yêu cầu DN in ra chứng minh. Nếu đơn vị nào yêu cầu thì Ngân hàng gửi danh sách cụ thể về Tổng cục để nhắc nhở Cục Thuế/Chi cục Thuế thực hiện đúng.

– Trong trường hợp nếu Chi nhánh hoặc Công ty con ngoài những khoản Công ty mẹ đã nộp thay mà còn các khoản khác phải tự nộp thì việc cơ quan Thuế đề nghị Chi nhánh hoặc Công ty con tham gia NTĐT .

15. Trong chức năng “Lập GNT” trường “Kỳ thuế” có định dạng như thế nào đối với các món thuế nộp cho Quý/Năm?

Trả lời: Định dạng trường “Kỳ Thuế” là mm/yyyy và cho phép NNT có thể nộp trước tiền thuế cho kỳ tương lai. Nếu NNT chọn kỳ thuế lớn hơn hoặc bằng kỳ hiện tại thì ứng dụng có cảnh báo để tránh cho NNT ghi nhầm thông tin không mong muốn.

Do đó đối với những món thuế nộp cho Quý hoặc Năm thì NNT thực hiện nhập một tháng bất kì trong Quý/ Năm và giải trình chi tiết trong mục “Ghi Chú”

Ví dụ: Kỳ tính thuế Quý IV/2014 à Nhập Kỳ thuế 10/2014

16. Trong chức năng “Lập GNT” thông tin nơi phát sinh khoản thu phải lựa chọn như thế nào?

Trả lời: Thông tin nơi phát sinh khoản thu là nơi phát sinh món thuế. NNT có thể thực hiện phân bổ số tiền thuế bằng cách lựa chọn phân bổ đến Quận/Huyện hoặc Phường/Xã

Ví dụ: NNT có trụ sở tại Quận Cầu Giấy – Hà Nội nhưng có một mảnh đất cho thuê tại Phường Nhân Chính- Quận Thanh Xuận – Hà Nội. NNT nộp thuế cho mảnh đất này thì sẽ lựa chọn như sau:

Trường “Quận/Huyện”: Thanh Xuân
Trường “Phường/Xã”: Nhân Chính

17. Trong một GNT được nộp bao nhiêu loại thuế?

Trả lời: Trong một GNT chỉ được phép nộp cho một Loại thuế.

Hiện nay, ứng dụng NTDT đang cho phép nộp các Loại thuế sau:

 • Thuế Nội Địa
 • Thuế Trước Bạ
19. NNT muốn thay đổi Số tài khoản để nộp thuế điện tử phải làm như thế nào?

Trả lời: NNT liên hệ trực tiếp với Ngân hàng nơi NNT mở tài khoản để thực hiện thay đổi số tài khoản nộp thuế điện tử. Sau đó Ngân hàng để truyền dữ liệu số tài khoản mới sang hệ thống NTDT.

20. NNT muốn nộp lệ phí trước bạ cho ô tô, xe máy thì sẽ thực hiện điền số khung, số máy ở đâu trong GNT?

Trả lời: NNT thực hiện lập GNT như sau:

 • Bước 1: NNT vào chức năng Lập GNT, Chọn Loại thuế” Thuế trước bạ”
 • Bước 2: Nộp Lệ phí trước bạ cho ô tô, xe máy thì NNT chọn Mã NDKT : 2802
 • Bước 3: Điền thông tin số khung, số máy vào phần Ghi chú. Ví dụ: Số khung:xxxx, Số may :yyyy.
21. Ngân hàng AGR có thực hiện nộp thuế trước bạ qua ứng dụng NTĐT không?

Trả lời: Hiện tại ngân hàng AGR chưa thực hiện thu thuế trước bạ qua ứng dụng nộp thuế điện tử do loại thuế trước bạ phải điền thông tin số khung, số máy.